SYSTEM 2001 --------- Praktyczny Business Intelligence
Produkty i usługi
Szkolenia i warsztaty dla firm
Case Studies
Blog Krisa
Pliki do pobrania
O nas
Kluczem do efektywnej analizy nie jest oprzyrządowanie stanowiska pracy ale architektura rozwiązania! ________________________
Informatycy potrafią zrobić dobrze to, na czym się znają. Uciekają od Excela. Są ponad to! ________________________
Nikt nie zwolni Analityka z odpowiedzialności za Analizy. Musi wziąć sprawy w swoje ręce!
Strona główna

Serdecznie witamy Państwa na stronach spółki     

 

Misją naszej firmy jest:
„Tworzenie środowiska analiz
- integrującego platformę standardu przemysłowego MS Excel
- ze środowiskiem informatycznym firmy
- w Sterowalny Ład Obiektów Wzajemnie Oddziałujących”*

 

 

* Wyróżniamy tu następujące obiekty: Platforma MS Excel, zasoby danych("oficjalne" i inne), dane do raportów i analiz (DMA), procesy aktualizacji DMA, procesy komunikacji z platformą Excel, analitycy i informatycy(użytkownicy platformy, użytkownicy odpowiedzialni za obsługę procesów DMA, specjaliści odpowiedzialni za pielęgnację procesów, twórcy procesów i DMA).

Używamy narzędzi działających na platformie Excela - standardu przemysłowego, co drastycznie obniża bariery wdrożeniowe.

 

Jesteśmy ekspertami zastosowań standardowego oprogramowania biurowego MS Office (MS Excel, MS Access) do raportowania, analiz biznesowych oraz monitorowania procesów zarządania (np. budżetem). Włączamy specjalistów branżowych w proces informatycznego wsparcia, kształtując ich unikalne kompetencje zgodnie ze sprawdzonymi programami szkolenia.
 
Jako współtwórcy i trenerzy popularnych studiów podyplomowych dla analityków (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)stworzyliśmy i zweryfikowaliśmy unikalny program kształcenia analityków bez kompleksów informatycznych.
Kompleksowy program budowy kompetencji w skali organizacji może być elastycznie dostosowywany do potrzeb każdej firmy i zespołu - w zakresie Excel/VBA/SQL.


Połączenie doświadczeń wdrożeniowych i dydaktycznych zaowocowało produktem: Usługą zbudowania środowiska pracy dla analiz i oddania go analitykom, jako jego pełnoprawnych współtwórców.

 


Strona główna
Produkty i usługi
Szkolenia i warsztaty dla firm
Case Studies
Blog Krisa
Pliki do pobrania
O nas