SYSTEM 2001 --------- Praktyczny Business Intelligence
Strona główna
Produkty i usługi
Case Studies
Blog Krisa
Pliki do pobrania
O nas
Excel - platforma analiz biznesowych
VBA - język programowania dla analityków biznesowych
MS Access - wsparcie analizy biznesowej
SQL dla analityków
Analizy biznesowe

1.    Analiza danych
a.    Autofiltr i jego wykorzystanie do analizy, własne kryteria filtru
b.    Analiza danych w Excelu za pomocą funkcji Suma.Jeżeli()
i.    Parametryzowanie wierszem/kolumną
ii.    Łączenie (konkatenacja) tekstów
iii.    Zapytania, oparte na wzorcach, raporty proste, krzyżowe, raporty na podstawie wielu kryteriów.
iv.    Wymiar czasu.
c.    Tabela przestawna
i.    Omówienie: podstawy, części tabeli, zastosowanie, ograniczenia
ii.    Podstawy analizy wielowymiarowej
1.    Wymiary zależne/niezależne
2.    Wymiary proste/hierarchiczne
3.    Wymiary własne
iii.    Własne formuły
iv.    Wykresy przestawne

2.    Współpraca z zewnętrznymi źródłami danych
a.    Teoria baz danych, niezbędna dla każdego analityka
i.    architektura „klient-serwer”
ii.    najlepsza struktura danych przeznaczonych do analizy w Excelu
iii.    ODBC
iv.    rodzaje tabel, klucze, tabele faktów, wymiary analizy, miary analizy, słowniki
v.    relacyjna baza danych - sposób jej budowy i analizy
b.    Pobieranie danych z zewnętrznych baz danych z wykorzystaniem MS Query
i.    cała tabela
ii.    wybór rekordów / wybór pól
iii.    agregacja
iv.    relacje: dwustronne, jednostronne
v.    własne atrybuty danych, zastosowanie prostych funkcji SQL
vi.    wykorzystanie słowników, w tym słowników własnych
vii.    podstawy SQL: zdanie SELECT, pokaz możliwości, proste zapytania
viii.    wykorzystanie różnych źródeł danych, sterowników oraz tworzenie własnych źródeł danych
ix.    wady narzędzia i ich omijanie oraz zasady praktycznego wykorzystania
c.    Kwerenda internetowa
d.    OLAP w Excelu
i.    Omówienie: teoria i zastosowanie
ii.    Tworzenie kostki .cub
iii.    Praktyczne wykorzystanie danych OLAP
3.    Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu maksymalizacji użyteczności posiadanych narzędzi analitycznych.

© W.Gardziński, K.Rumiński, 2004-2012
 


Strona główna
Produkty i usługi
Szkolenia i warsztaty dla firm
Case Studies
Blog Krisa
Pliki do pobrania
O nas